Cover page - Itsumo Iézusu-sama to issho ni (イエズスさまと いつも いっしょに)

Tokyo, 1984年. シスター Takako Kikuchi et Illustrations par Fusako Yusaki.
Cover page - Itsumo Iézusu-sama to issho ni (イエズスさまと いつも いっしょに)