Exterior view - Saint Martin of Tours School

Kankakee, Illinois, United States, [19-].
Exterior view - Saint Martin of Tours School